คำขวัญจังหวัดกระบี่

  

 

 

แหล่งถ่านหิน   ถิ่นหอยเก่า

เขาตระหง่าน   ธารสวย

รวยเกาะ   เพาะปลูกปาล์ม

งามหาดทราย   ใต้ทะเลสวยสด

มรกตอันดามัน  สวรรค์เกาะพีพี