คำขวัญจังหวัดชุมพร 

 

 

 ประตูภาคใต้    ไหว้เสด็จในกรม

ชมไร่กาแฟ    แลหาดทรายรี

ดีกล้วยเล็บมือ    ขึ้นชื่อรังนก