คำขวัญจังหวัดปัตตานี 

 

 

 

บูดูสะอาด  หาดทรายสวย

รวยน้ำตก  นกเขาดี

ลูกหยีอร่อย  หอยแครงสด