คำขวัญจังหวัดพังงา

 

 

 

แร่หมื่นล้าน  บ้านกลางน้ำ

ถ้ำงามตา  ภูผาแปลก

แมกไม้จำปูน  บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร