คำขวัญจังหวัดพัทลุง

 

 

 

เมืองหนังโนรา อู่นาข้าว พราวน้ำตก

แหล่งนกน้ำ ทะเลสาบงาม เขาอกทะลุ น้ำพุร้อน