คำขวัญจังหวัดภูเก็ต 

 

 

 

ไข่มุกอันดามัน   สวรรค์เมืองใต้

หาดทรายสีทอง   สองวีรสตรี

บารมีหลวงพ่อแช่ม