คำขวัญจังหวัดระนอง

 

 

 

คอคอดกระ  ภูเขาหญ้า

กาหยูหวาน  ธารน้ำ  มุกแท้เมืองระนอง