คำขวัญประจำจังหวัดสตูล

 

 

 

สตูล    สงบ    สะอาด

ธรรมชาติบิสุทธิ์