คำขวัญประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 

 

เมืองร้อยเกาะ   เงาะอร่อย

หอยใหญ่   ไข่แดง

แหล่งธรรมะ   ชักพระประเพณี